Bewoners van een door aardbevingen geteisterde provincie doen hun verhaal.

Han en Margreet: Noodkreet vanaf het Hogeland!

Beste Sandra,

Hierbij onze noodkreet vanaf het Hogeland!

Ik en mijn vrouw wonen op het Hogeland (in Noord Groningen). Na De Toeslagen Affaire heeft het (nu demissionaire) kabinet aangegeven dat de burger niet meer ‘met de rug tegen de muur mag worden gezet’ door uitvoeringsinstanties en heeft nog meer mooie beloftes gedaan op het gebied van vergoedingen i.v.m. aardbevingen.

Het gaat echter gewoon door met ‘de burger niet serieus nemen’. Ik zal u onze situatie proberen zo kort en duidelijk mogelijk proberen te schetsen.

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (hierna; IMG) voert (inmiddels vele) regelingen uit ter compensatie van de aardbevingen in Groningen. Zo ook de regeling die de waardevermindering van de waarde van de woning compenseert. Toen die regeling open werd gesteld, stond er op de website van het IMG: “als je in een postcodegebied woont (in ons geval 9961) en je bent eigenaar, heb je recht op een vergoeding als gevolg van de waardevermindering van je huis”.

Na een moeilijke start van het IMG (ze hadden namelijk door een fout op de website te veel uitbetaald aan bewoners waarbij sprake was van sloop of nieuwbouw, werd eerst teruggevorderd en later weer niet), hebben wij (mijn vrouw en ik moesten elke voor de helft een aanvraag indienen) een aanvraag ingediend. We voldeden namelijk aan de voorwaarden. Je kon zelfs via een proefberekening op de site zien waar je recht op had. In ons geval zou dat ongeveer € 6.000,- (voor ons een aanzienlijk bedrag).

De aanvraag werd echter afgewezen. Redenen: wij waren niet de hele periode eigenaar geweest en er waren in ons gebied geen zodanig zware aardbevingen geweest dat er sprake was van waardevermindering. Wij hebben uiteraard een bezwaarschrift ingediend, maar die is ook afgewezen. Opmerkelijk hierbij was dat wij wél binnen een daarvoor gestelde termijn het bezwaarschrift moesten indienen, maar dat het IMG zich het recht voorbehield om ná de wettelijke termijn te reageren.

Ik zal u de details van mijn bezwaarschrift én de reactie van het IMG daarop (een behoorlijk juridisch document met volslagen onbegrijpelijke taal en argumenten) besparen, maar ik heb uiteraard alle documenten nog wel. Het gaat echter om het onrecht wat ons wordt aangedaan, door een overheidsinstantie (IMG) die niets heeft geleerd van de Toeslagen Affaire en je staat machteloos tegen een leger van juristen die adviseren ‘naar de rechter te gaan’. Ik heb daar het geld niet voor en ik vermoed dat de kosten hoger zullen zijn dan die € 6.000,-.

Vandaar deze noodkreet (het voelt zo machteloos en onrechtvaardig) en ik hoop dat wij dit voldoende onder jullie aandacht hebben gebracht, met het verzoek om hier aandacht aan te besteden, een item van te maken en/of verder te onderzoeken.

Vriendelijke groet,

Han en Margreet Eikendal

Verder Bericht

Vorige Bericht

Wij Zijn Groninger is een initiatief van de SP © 2022

De verzamelde gegevens worden verwerkt in overeenstemming met het privacy-beleid van de SP.

Fotos: SP | Realisatie: Stijn Dekker / SP Webteam

Thema door Anders Norén